Gode råd

Almindelige regler for flagning

I de lyse tider hejses flaget kl. otte om morgenen og følger ellers solens og- og nedgang, dog senest kl. 20.00. Flaget bæres til og fra flagstangen over den ene arm.
Dannebrog er mere populært end de fleste nationalflag. Derfor står der en særlig respekt om flaget, ikke mindst når det hejses og nedhales.
Respekten for Dannebrog indebærer også, at man ikke flager med ødelagte, snavsede eller falmede flag. For at beskytte flaget, lægges det sammen, så det hvide kors er skjult af den røde dug.

Hejsning og haling

Flaget hejses tidligst kl. 0800, og nedhales senest ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 0800, hejses flaget først ved solopgang.
Visse steder er det dog praksis, at flaget nedhales kl. 2000, uanset solen endnu ikke er gået ned. For så vidt angår korrekte sol opg- og nedgangstider henvises til Torben Hermansens fremragende almanak, der endvidere tager højde for sommertid.

Flagning på halv stang

Når man flager på halv stang betyder det, at flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte. Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

Flagning med udenlandske flag

Det er tilladt at flage med de nordiske landes flag, EU-flaget og med FN-flaget, enten alene eller sammen med Dannebrog. Flagning med flag fra øvrige lande kræver en tilladelse fra den lokale politimyndighed. Dannebrog skal i reglen have den bedste plads, det vil sige enten på den midterste stang, eller på den stang der er længst til venstre. Bedste stang kan dog være afhængigt af lokaliteten. De øvrige flag skal herefter placeres i alfabetisk rækkefølge, efter deres navne på fransk (se listen her). Ambassader, konsulater og skibe må dog gerne flage med deres respektive flag.

Her finder du de officielle danske flagdage for folket og forsvaret.

Officielle flagdage:

1. Januar Nytårsdag
9. maj EU´s officielle flagdag
5. februar Kronprinsesse Mary
6. februar Prinsesse Marie
10. februar Afstemningen i Sønderjylland 1920
  Palmesøndag
  Skærtorsdag  
  Langfredag
(1/2-stang hele dagen)
  Påskedag
  2. Påskedag
9. april Danmarks besættelse 1940
(1/2-stang til kl. 12.00)
16. april Dronning Margrethe II
  St. Bededag
29. april Prinsesse Benedikte

5. maj Danmarks Befrielse 1945
 9. maj EU´s officielle flagdag
  Kristi Himmelfartsdag
  Pinsedag
   2. Pinsedag
26. maj  Kronprins Frederik
5. juni  Grundlovsdag
7. juni  Prins Joachim
11. juni  Prins Henrik
15. juni  Valdemarsdag,Genforeningsdag
5. september  Soldaternes flagdag
24. oktober  FN´s officielle flagdag
25. december  Juledag
26. december  2. juledag


Forsvarets flagdage

29. januar Holmens Hæderstegn
2. februar Slaget ved Mysunde 1864
11. februar Stormen på København 1659
2. april Slaget på Reden 1801
18. april Slaget ved Dybbøl 1864
9. maj Slaget ved Helgoland 1864
1. juli Slaget i Køge Bugt 1677
6. juli Slaget ved Fredericia 1849
25. juli Slaget ved Isted 1850
4. oktober Stormen på Frederiksstad 1850

Dannebrog med andre flag

I det internationale samfund er der en lang række traditioner forbundet med flagning. Selvom Dannebrog fra 1219 er verdens ældste flag, har det ikke særlige rettigheder. Skrevne og uskrevne love skal følges, når Dannebrog er i selskab med andre nationers flag. Dannebrog må ikke være mindre end de andre nationers flag, og Dannebrog skal have “førstepladsen”, hvilket vil sige den miderste flagstang i tilfælde af et ulige antal flagstænger. Ved et lige antal flagstænger er Dannebrogs plads på den flagstang længst til venstre for tilskueren. Der er forbud i Danmark mod at flage med andre nationers flag. Undtaget er dog FN og EU-flag samt de øvrige nordiske flag, der frit kan benyttes sammen med eller uden Dannebrog. Forbudet gælder heller ikke ambassader, konsulater m.m. - samt flag på 50 cm og derunder, hvis de anvendes som dekoration. Tilladelse til at bruge andre nationalflag på dansk grund gives, men må i det enkelte tilfælde søges hos den lokale politimyndighed. Danske skibe udgør dog en undtagelse, idet man til søs følger international sædvane.

Reparation af Dannebrog

Respekt for flaget indebærer også, at der ikke flages med lasede eller ødelagte flag. Når et Dannebrog ikke mere lever op til sit image, skal man ikke selv begynde at reparere med lapper eller syninger. Lapper er en uskik, der giver yderligere forfald og forårsager skarpe smæld. Uden at ødelægge flagets skønhed, kan man nøjes med at klippe trevlerne af og gøre de yderste hjørner afrundede. Det ses ikke, når flaget vajer i flagstangens top. Dahls Flagfabrik følger iøvrigt en dansk tradition om, at alle nye flag laves 3/4 af korsets bredde længere. Det giver mulighed for at korte et stykke af flaget, uden at det bliver uproportionelt. Dermed længere levetid.

 

Dannebrogs størrelse

Hushøjde
i meter
Flagstang
i meter
Flag
længde i cm
Vimpler
længde i cm
Standere
længde i cm
- 2 75 100 -
- 3 75 150 100
- 4 125 200 100
3 5 150 250 150
4 6 175 300 200
5 7 200 350 250
6 8 225 400 250
7 9 250 450 300
7 10 275 500 350
8 11 300 500 400
9 12 325 600 400
10 13 350 600 500
11 14 375 700 500
11 15 400 700 500
12 16 425 800 600
13 17 450 800 600
14 18 475 900 600
15 19 500 900 700
16 20 500 1000 700


Bemærk at højden på flagstangen i forhold til højden på hus, er vejledende da ting som træer, afstand til hus og hældning på grunden har stor indflydelse. En tommelfingerregel for almindelige paracelhuse og villaer er dog at underkant af flag skal være over tagryg.
Flaget skal som tommelfingerregel være 1/5 af stangens højde, og vimpler ca. halvdelen af stangens højde og standere ca. 1/3. Højden på vimpler er altid 20-22 cm høje uanset længde, for standere gælder det 50 cm. Vi giver dog mulighed for at vælge en højde på 50, 75 eller 100 cm ved standere på 400 cm eller derover.