Dannebrog flag | Få mange gode råd til flagning her

1. Almindelige regler for flagning  med Dannebrog

2. Flagdage, de officielle og militærets

3. Dannebrog med andre flag

4. Reperation af Dannebrog

5. Dannebrogs størrelse

Så bruges Dannebrog
   

 

Almindelige regler for flagning

I de lyse tider hejses flaget kl. otte om morgenen og følger ellers solens og- og nedgang, dog senest kl. 20.00. Flaget bæres til og fra flagstangen over den ene arm.

Dannebrog er mere populært end de fleste nationalflag. Derfor står der en særlig respekt om flaget, ikke mindst når det hejses og nedhales.

Respekten for Dannebrog indebærer også, at man ikke flager med ødelagte, snavsede eller falmede flag. For at beskytte flaget, lægges det sammen, så det hvide kors er skjult af den røde dug.

Hejsning og haling 
Flaget hejses tidligst kl. 0800, og nedhales senest ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 0800, hejses flaget først ved solopgang.

Visse steder er det dog praksis, at flaget nedhales kl. 2000, uanset solen endnu ikke er gået ned.

For så vidt angår korrekte sol opg- og nedgangstider henvises til Torben Hermansens fremragende almanak, der endvidere tager højde for sommertid. 

Flagning på halv stang 
Når man flager på halv stang betyder det, at flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte. Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

Flagning med udenlandske flag 
Det er tilladt at flage med de nordiske landes flag, EU-flaget og med FN-flaget, enten alene eller sammen med Dannebrog. Flagning med flag fra øvrige lande kræver en tilladelse fra den lokale politimyndighed. Dannebrog skal i reglen have den bedste plads, det vil sige enten på den midterste stang, eller på den stang der er længst til venstre. Bedste stang kan dog være afhængigt af lokaliteten. De øvrige flag skal herefter placeres i alfabetisk rækkefølge, efter deres navne på fransk (se listen her). Ambassader, konsulater og skibe må dog gerne flage med deres respektive flag.

Tilbage til menu

 

 

Her finder du de officielle danske flagdage for folket og forsvaret.

Flagdage

Tilbage til menu

 

 

Dannebrog med andre flag

I det internationale samfund er der en lang række traditioner forbundet med flagning. Selvom Dannebrog fra 1219 er verdens ældste flag, har det ikke særlige rettigheder. Skrevne og uskrevne love skal følges, når Dannebrog er i selskab med andre nationers flag. Dannebrog må ikke være mindre end de andre nationers flag, og Dannebrog skal have “førstepladsen”, hvilket vil sige den miderste flagstang i tilfælde af et ulige antal flagstænger. Ved et lige antal flagstænger er Dannebrogs plads på den flagstang længst til venstre for tilskueren. Der er forbud i Danmark mod at flage med andre nationers flag. Undtaget er dog FN og EU-flag samt de øvrige nordiske flag, der frit kan benyttes sammen med eller uden Dannebrog. Forbudet gælder heller ikke ambassader, konsulater m.m. - samt flag på 50 cm og derunder, hvis de anvendes som dekoration. Tilladelse til at bruge andre nationalflag på dansk grund gives, men må i det enkelte tilfælde søges hos den lokale politimyndighed. Danske skibe udgør dog en undtagelse, idet man til søs følger international sædvane. 

Tilbage til menu

 

 

Reparation af Dannebrog

Respekt for flaget indebærer også, at der ikke flages med lasede eller ødelagte flag. Når et Dannebrog ikke mere lever op til sit image, skal man ikke selv begynde at reparere med lapper eller syninger. Lapper er en uskik, der giver yderligere forfald og forårsager skarpe smæld. Uden at ødelægge flagets skønhed, kan man nøjes med at klippe trevlerne af og gøre de yderste hjørner afrundede. Det ses ikke, når flaget vajer i flagstangens top. Dahls Flagfabrik følger iøvrigt en dansk tradition om, at alle nye flag laves 3/4 af korsets bredde længere. Det giver mulighed for at korte et stykke af flaget, uden at det bliver uproportionelt. Dermed længere levetid. 

Tilbage til menu

 

 

Dannebrogs størrelse

Hushøjde
i meter
Flagstang
i meter
Flag
størrelse i cm
Vimpler
længde i cm
Standere
længde i cm
- 2 56x75 100 -
- 3 56x75 150 100
- 4 94x125 200 100-150
3 5 112x150 250 150
4 6 133x175 300 200
5 7 152x200 350 250
6 8 170x225 400 250-300
7 9 186x250 450 300
7 10 208x275 500 350
8 11 227x300 500 350-400
9 12 246x325 600 400
10 13 265x350 600 400-450
11 14 284x375 700 450
11 15 303x400 700 500
12 16 320x425 800 500
13 17 340x450 800 600
14 18 358x475 900 600
15 19 378x500 900 600
16 20 378x500 1000 700

 

Bemærk at højden på flagstangen i forhold til højden på hus, er vejledende da ting som træer, afstand til hus og hældning på grunden har stor indflydelse. En tommelfingerregel for almindelige paracelhuse og villaer er dog at underkant af flag skal være over tagryg.

Flaget skal som tommelfingerregel være 1/5 af stangens højde, og vimpler ca. halvdelen af stangens højde og standere ca. 1/3. Højden på vimpler er altid 20-22 cm høje uanset længde, for standere gælder det 50 cm. Vi giver dog mulighed for at vælge en højde på 50, 75 eller 100 cm ved standere på 400 cm eller derover.

Tilbage til menu