Retur & ombytning

Du kan returnere de modtagne varer uden at angive nogen årsag inden for 30 dage ved at tilbagesende varerne. Dette tidsrum starter tidligst ved modtagelse af varerne. Rettidig forsendelse pr. post af varerne er tilstrækkelig med henblik på at overholde tidsfristen. Du bærer risikoen for, at varerne kommer frem til os i samme mængde og stand, som da du modtog dem.

Varerne returneres for egen regning, vi forbeholder os retten til at opkræve dig vores forsendelsesomkostninger, såfremt vi vurderer, at der er en rimelig grund hertil.

Varer skal sammen med faktura-/ordre kopi returneres til:

Dahls Flagfabrik A/S
Nørre Voldgade 25
1358 København K 

Ved gyldig returnering vil vi foretage tilbagebetaling snarest muligt, dog senest 7 dage efter vi har modtaget varerne retur og har haft lejlighed til at undersøge dem. Erstatning for værditab kan forlanges, hvis varerne er forringede. Dette gælder ikke, når en sådan forringelse udelukkende stammer fra undersøgelse af varerne - som det ville være muligt i en forretning. Du kan undgå en sådan erstatning ved ikke at tage varerne i brug og afholde dig fra alt, som kan forringe deres værdi.